Őshonos gyümölcsfákat a református kertekbe!

Folytatódik a "Gyümölcsfát a papkertbe program".  Várjuk további kertek csatlakozását.

Teljes nevén „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” program.

A 2017-ig elérhető adatok szerint betelepült kertekről összefoglaló a csatolt fájlban található. Forrás: nodik.hu

 

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

Egyházi tulajdonban levő terület (templomkert, parókiakert, iskolakert, stb), melynek tulajdonjogát földhivatali térképmásolattal igazolni kell.

Minimálisan 500 nm, maximálisan 1 ha nagyságú területen létesíthető bemutatókert.

Szerződés aláírása a jelentkező és a kert fenntartója részéről.

Megfelelő adottságokkal rendelkezik a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzéséhez.

Kitöltött jelentkezési lap visszaküldése.

A jelentkező neve, címe, elérhetősége és a kapcsolattartó személye.

Az elfogadott jelentkezést követően szerződés aláírására kerül sor, amit nem csak a jelentkezőnek, hanem a kert fenntartójának is el kell látni kézjegyével.

A telepítés előtt a területnek bekerítettnek kell lennie.

Az átadást követően az oltványokat 5 napon (NEM munkanap) belül el kell ültetni.

15 munkanapon belül el kell küldeni a telepítésről készített térképet és fotókat.

A kertet 15 évig fenn kell tartani.

Beszámolót kell küldeni évente egyszer a kertről,

Az oltványok át nem vétele, a gyümölcsoltványok költségének visszatérítését vonja maga után.

A jelentkező pénzbeli visszatérítésre kötelezett akkor is ha az oltványok 70%-a az ellenőrzés kapcsán nem található meg (bármilyen kifogással: kiszáradt, ellopták, eladták, nem ültették el, stb),

Az oltványokat csak arra a területre lehet eltelepíteni, amit a terepszemlén megmutatott a jelentkező,

Kötelező részt venni az évi két szakmai rendezvényen, márciusban és októberben. Ezek a képzések nagyon gyakorlat-orientáltak és roppant hasznosak, bárki számára, aki kisebb-nagyobb területen gazdálkodik!! :)

Az 10 000 m2-es területtel jelentkező köteles talajvizsgálatot készíttetni.

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

A programba folyamatosan lehet jelentkezni,  jelentkezéstől a telepítésig az átfutási idő kb. egy év. 

 

A PROGRAM HÁTTERE ÉS CÉLJA

A Földet veszélyeztető környezeti problémák közül az egyik legkomolyabb az élőlények sokféleségének (biodiverzitás) csökkenése. Fontos feladatunk az élőhelyek védelme, a fajok további kihalásának fékezése, megakadályozása. A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (korábban NÖDIK Növényi Diverzitás Központ) által koordinált génmegőrzési program is részt vállal az élővilág teljes rendszerének megőrzésében. Ehhez a küldetéshez csatlakozott a Magyarországi Református Egyház is, amikor 2011-ben aláírta az őshonos magyar tájfajták megőrzéséről szóló megállapodást, szakmai partner református részről az Ökogyülekezeti Mozgalom.

A program célja a tájfajták megőrzése, a génbankokban őrzött tételek mellet egy párhuzamos megőrzés biztosítása. A megállapodás keretében a kertek bemutatókertként működnek, fontos szerepük van a tájékoztatásban és a tájfajták bemutatásában.

A memorandum lehetővé teszi, hogy templomkertek, parókiák, iskolakertek is csatlakozhassanak a génmegőrző programhoz, a Központ szakmai felügyeletével.  Arra buzdítunk mindenkit, hogy vegyünk részt ebben a nemes feladatban. Telepítsünk papkertjeinkbe őshonos gyümölcsfákat, termesszük és dolgozzuk fel gyümölcsüket, miközben közösséget is építünk.

A programba kizárólag a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központon keresztül lehet bekapcsolódni! Előzetes tájékoztatásban és a jelentkezési folyamatban segítséget nyújt az Ökogyülekezeti Mozgalom. A telepítést sikerrel elvégző gyülekezetek, a Központ ajánlása alapján, tájékoztató, ismeretterjesztő fatáblákat igényelhetnek az Ökogyülekezeti Mozgalomtól.

Fontos tudni, hogy a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ nem értékesít sem gyümölcsoltványokat, sem gyümölcs szaporító anyagot (alany, szemzőhajtás, oltóvessző)!

Bővebb információ: http://www.nodik.org/gyumolcseszet/

+36/20/453-2950; szucs.boglarka@kre.hu