Imával a változásért

A Föld napja alkalmából imaláncot szervezett az Ökogyülekezeti Mozgalom április 25-ére, a Covid pandémiát előidéző helyzetből való kilábalásért fohászkodva. A reggel 6 órától éjfélig tartó közös imaláncban több mint százan vettek részt egy szívvel könyörögve a járványhelyzet elmúlásáért és bölcsességért, hogy tudjuk levonni a tanulságot a jelen helyzetből. Az alábbiakban az írásban beérkezett imádságokat osztjuk meg.  
 
„Egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad az eget és a földet!” (Ézs 37,16)
 
„Mennyei Édesatyánk,
egyedül te vagy a föld minden országának Istene,
Te alkottad az eget és a földet!
Nincsen más, akihez könyöröghetnénk,
hogy szabadítson meg minket kapzsiságunktól.
Nincsen más, akinek hálát adhatnánk
    mindazért a gyönyörűségért, amivel elhalmoztál minket.
Nincsen más, aki megválthatna
minket ökológiai adósságunktól, amivel teremtett társainknak tartozunk.
Nincsen más, akinek megköszönhetnénk
az ökológiai kincseket, amelyekkel elhalmoztál minket.
Nincsen más, aki megszabadíthatna
bennünket üresjáratainktól és szükségtelen felhalmozásunktól.
Nincsen más, aki értelmet adhatna
létünknek, hogy műveljük és őrizzük földünket.
Nincsen más, aki ellen
    annyit vétkeztünk, amikor tönkretettük a világot.
Nincsen más, aki Fiát
    küldte, hogy megmentse a tönkretett világot.
 
Kérünk Téged, áldj meg minket és taníts utaidon járni, amelyeket nem mi tapostunk!
Ámen.” - Kodácsy Tamás
 
Ima a 104. Zsoltár szavaival: A teremtő és megtartó Isten
 
„Uram, hálát adunk Neked a Földért, a természet minden apró, mégis csodálatos részletéért ugyanúgy, mint a hatalmas hegyekért és mélységes tengerekért.
Kérlek, nyisd fel szemünk ezekre a minket körülvevő csodákra, adj szívünkbe őszinte hálát a levegőért, a vízért, a tápláló napfényért, a növényekért, állatokért, a Földért.
Segíts nekünk Uram, hogy kilépjünk kényelmünk bűvköréből, és őszintén belássuk, mit tehetnénk, hogy életmódunkkal támogassuk a természet kincseinek megmaradását, add, hogy döntéseink valódi változást hozhassanak szokásainkba!
Ámen” - Tabajdi Éva
imalánc SZLP 1
 
"COVID imalánc 2021
Föld napja
 
Uram, Istenem Te ki lélek vagy megszentelted az anyagot, hogy a nemlétezőkből létezők legyenek, hogy a puszta anyag életre keljen, hogy a por nem elnehezüljön, hanem felemeltessen.
Áldunk Urunk teremtett világodért, az otthonunkért a Földért. Köszönjük Urunk, hogy a sok halálbolygón és halálcsillagon innen és túl lehet nekünk fényes hajnalcsillagunk és lehet zöld Földünk az univerzum csillagtengerén.
 
Légy áldott az élet egyedi, sokféle, átláthatatlan szövetéért. Dicsőítünk a teremtés rendjéért, teremtménytársainkért. Köszönjük a talpalatnyi földet. Kérünk segíts, hogy ne eltapossuk egymást, hanem összerendeződhessünk és a mi békés együttélésünk Téged dicsérjen. Szeretnénk, hogy meglássa a világ, hogy benned egyek tudunk lenni.
Urunk köszönjük az egyensúlyt, amit a Földön elgondoltál, a fényt és a sötétet, a szárazat és a nedveset, a szilárdat és a lengedezőt, az édeset és a keserűt, a magasat és az alacsonyt, az erőset és a gyengét, a fájdalmat és a gyönyört, a békét és a háborút, a betegséget és az egészséget. Hálásak vagyunk, hogy mindezek a Te uralmad alatt állnak és semmi, de semmi nem kerüli el a figyelmed, csak mi gondoljuk, hogy a hátad mögé rejtezhetünk.
 
Istenünk kérünk, lendítsd vissza a Föld ingáját, hogy ami beteg meggyógyulhasson. Kérünk sajgó sebeinkre írt Tőled. Megtapasztaltuk a fájdalmat, a halált, a betegséget, az elszakadást, az elszigeteltséget, a bezártságot. Együttérzésünk fokozódott. Köszönjük, hogy rámutattál határainkra, amelyeket átléptünk. Kérünk, vezesd lépteinket a gyógyulás és a Föld sebeinek a bekötözésének útján. Ámen!"
 
(A civilizált emberiség nyolc halálos bűne alapján. I.) – Szalay László Pál
 

imalánc SZLP 2

 
"Mennyei Atyánk! Messze nézünk, kutatjuk a horizontot, majd magunk elé fókuszálunk és elcsodálkozunk azon, ami a lábunkhoz térdepel. Micsoda hangyakolóniák, micsoda méhcsaládok, a rend és az együttélés remekei. Sokan vannak, mégis mindenki tudja a dolgát és a szerepét. Urunk az aprónépben, a számunkra épp hogy láthatóban is elültetted a szervezettség, a rend, az igazodás lelkét, kérünk, ruházz fel bennünket is ezzel a tulajdonsággal.
 
Szükségünk van Urunk erre a bölcsességre, mert a bolygónkon egyre csak gyarapszunk. Pillanatról pillanatra egyre nagyobbak az éhes szájak, szaporodik a beépített terület, nő a zaj, emelkednek az igények, nő a fogyasztás mértéke. Istenünk látod fajunk életéhségét, látod megzabolázhatatlan növekedését, bocsáss meg nekünk, hogy ezzel is elszomorítunk Téged.
Istenünk félünk, hogy új bábelek nőnek ki a kezeink között a földből és Te újra lejössz, nézel és látsz, majd meghiúsítod terveinket. Urunk kérünk, hogy a sokadalomban, ne csak a testek legyenek közel egymáshoz, hanem a szívek is. Imádkozunk Urunk, hogy a tömegben segíts észrevenni a felebarátot, a testvért, a szükséget szenvedőt, a rászorulót, a nélkülözőt, a kallódót. Add Urunk, hogy ne az idegenség, a csömör, a félelem, a magányosság és zavarodottság érzete legyen Úrrá rajtunk. Ruházz fel bennünket lélekjelenléttel, empátiával, bátorsággal, segítőkészséggel, a bizonyságtétel lelkével, amikor az emberiség hömpölygő hullámai feszülnek életünk apró, imbolygó sajkájának.
 
Urunk kérünk vedd el a türelmetlenség, a tülekedés, a harag, az ingerültség, a bárdolatlanság, az agresszió lelkét. Kérünk, segíts, ha már összegyülekeztünk egy helyre, ha már elbitoroljuk a teret, a levegőt, az életet, a szépséget, az egészséget egymástól, akkor ezt ne fogvicsorgatva, fújtatva, hörögve, hanem segítő közösségvállalás, értő figyelem, áthidaló nagyvonalúság közepette tegyük.
 
Urunk a magas házak elvették az eget. Kérünk, add, hogy miközben a végtelen embertömeg, a globális cégek, a világbankok, a járványok, a nagyhatalmak, a felhőkarcolók, a sztárok, a szenzációhajhász hírek, a bénító tragédiák mind felénk nőttek, beborítottak minket, legyen egy apró, piciny égdarab, ha tépett is, ha szabdalt is, ha füstös is, amin keresztül felfelé nézhetünk, nem elveszítve a reményt, ami tőled, általad érkezik és elég mindannyiunknak. Ámen."
 
(A civilizált emberiség nyolc halálos bűne alapján. II.) – Szalay László Pál
 

imalánc SZLP 3

 
„Drága Istenünk! Mily becses vagy nekünk Te, ki megmentő tervedben rólunk kiemelt módon megemlékeztél. Ki képes volt előbb szeretni, minthogy mi bármit tehettünk volna ellened vagy érted. Köszönjük Urunk, hogy szereteted nem egyedül Krisztus Jézusban, a Te Egyetlenedben mutatkozott meg irántunk, hanem magában a teremtés pompázatos művében hasonlóképpen. Gondoskodásod, gondviselésed páratlan, összehasonlíthatatlan, utánozhatatlan, felérhetetlen. Hála legyen neked mind ezeknek a felismeréséért. Hála legyen neked mind ezekért a kiváltságos ajándékokért.
 
Urunk, kérünk taníts minket különbséget tenni a véges és a végtelen világok között. Hogy érzékelhessük végtelen lelkedet, kifogyhatatlan irgalmasságodat és tudatosuljon bennünk az egyre fogyatkozó időnk és véges erőforrásunk a földi létezésünkben. Urunk terelj bennünket mértékletességre, amikor kinyújtanánk a kezünket egy újabb felesleges, szükségtelen, haszontalan dolog után. Istenünk hajlítsd lelkünket, hogy a világgal, a világ szellemiségével való barátkozás helyett, válasszuk Fiad barátságát.
 
Urunk, szükségünk van a Te józanságodra, mert minden körülöttünk vázolja a mintát, diktálja a tempót. A világ azt harsogja: lemaradsz valamiről, kimaradsz valamiből. Segíts Urunk, hogy mi megmaradhassunk benned, semmi minket el ne szakíthasson tőled. Vonj magadhoz, tarts magad mellett, úgy ahogy a megszabadult gadaraival tettél.
 
Add Urunk, hogy felismerjük, hogy épségünk, teljességünk megőrzéséhez a mennyei világ mellett szükségünk van a földi élettérre és közösségre is. Istenünk add, hogy a szép, a megejtő, a megbékítő, a lélekgazdagító természeti sokféleségre, ne a haszon és a nyereség miatt nézzek kívánsággal. Kérünk Atyánk, hogy amikor gazdag adományod fáját megrázzuk, tegyük ezt hálaadással. Amikor növényeidben, gombáidban, vadjaidban örömüket leljük, gondoskodjuk egyidejűleg az állomány megújításáról, pótlásáról.
 
Jó Atyánk, kérünk formáld gondolkodásunk, hogy amennyi erővel átalakítjuk környezetünket, legalább annak a bevitt energiának az egy ezrelékével finomítsuk lelkünk műveletlen parcelláit. Add uram, hogy a jövő épületén végzett nagy tüsténkedés közepette, teremtménytársaink életteréről ne feledkezzünk meg. Szeretnénk Urunk a gondjainkra bízottak mindegyikének, élőknek, s életteleneknek, testieknek, s lelkieknek jó sáfárai lenni. Ámen."
 
(A civilizált emberiség nyolc halálos bűne alapján. III.) – Szalay László Pál
 
Képek forrása: pinterest.com
 

Kapcsolódó cikkek