Szervezetünk bemutatása

A Magyarországi Református Egyház teremtésvédelmi csoportja, az Ökogyülekezeti Mozgalom 2010-ben alakult meg, a skót EcoCongregation mintájára. Elsődleges feladata az egyház környezeti felelősségvállalásának előmozdítása, környezeti szemléletformálás. A szervezetet lelkészekből és környezetvédelmi szakértőkből álló önkéntes testület, az Ökogyülekezeti Tanács irányítja. 
A Tanács részben az ökogyülekezeti küldöttekből, részben a Zsinat Elnöksége által megbízott tanácstagokból álló operatív testület. 
A Tanács segíti a Mozgalom munkáját, döntéseket hoz az Ökogyülekezeti cím és díj vonatkozásában, a pályázatokban és versenyekben. Véleményt fogalmaz meg a teremtésvédelmi kérdésekben.

 

A Mozgalomnak 2018 szeptemberétől a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Teremtésvédelmi Műhelye ad infrastrukturális hátteret. A szervezet munkatársai Dr. Kodácsy Tamás református lelkész (műhelyvezető), Szűcs Boglárka környezeti nevelő (referens) és Kolonics Patricia közgazdász (ügyintéző).
 
Részletes ismertető a csatolmányban érhető el. 

 

Az Ökogyülekezeti Tanács tagjainak bemutatása

 

 
190119 6397 FGY Feke György
 Újságíró, Budai Református Egyházközség (ökogyülekezet)
Szüleim és nagyszüleim életének mindig fontos része volt a takarékosság, valamint a kert és a szőlő. Engem is arra tanítottak, hogy értékeljem mindazt, amit a föld megterem. Kezdő egyházi újságíróként egyik első témám volt a magyar reformátusok által skót mintára épp meghonosítani készült Ökogyülekezeti Mozgalom. Azóta figyeltem ennek a közösségnek a teremtett világ megóvásáért tett erőfeszítéseit, a magam eszközeivel igyekeztem nyilvánosságot adni nekik. Ha úgy adódott, két kezemmel segítettem ezt a munkát, valamint feleségemmel is igyekszünk előbbre lépni a teremtésvédelemben. Az Ökogyülekezeti Tanács tagjának lenni számomra a következő lépés ezen az úton.

 

 Dr. Pájer-Gálos Borbála  
 Környezetmérnök, Soproni Evangélikus Egyházközség (ökogyülekezet)
„Környezetmérnökként  Sopronban,  a  Nyugat-magyarországi  Egyetemen oktatok  és  kutatok  éghajlatváltozással  kapcsolatos  témákban.  Nagyon fontosnak érzem, hogy a hallgatók megismerjék, megértsék a természet összefüggéseit, a környezeti problémákat, és nyitottá váljanak a teremtett világ iránti felelősségvállalásra. 
Ezt  a  szemléletet  gyülekezetünkben  is  szeretném  meghonosítani,  ezért rendszeresen  folytatok  tudománynépszerűsítő  tevékenységet  evangélikus középiskoláinkban, valamint ifjúsági táborainkban. 2013-ban részt vettem a gyülekezet teremtésvédelmi programjának kidolgozásában, célom minél több testvérünket bevonni ennek megvalósításába.”

 

 Ifj. Gyimóthy Géza
Okleveles környezetmérnök, Tatai Református Gyülekezet (ökogyülekezet)
„Isten teremtett világának ránk bízott természeti és környezeti értékeinek a tőlünk  telhető  legjobb  állapotban  tartása  és  a  következő  nemzedéknek történő továbbítása talán az egyik legnagyobb kihívás és feladat napjainkban. Ez feladat az egyénnek, a családnak, a kisebb és nagyobb közösségeinknek és természetesen feladata az egyháznak is. A hitvalló egyháznak.
Az Ökogyülekezeti Tanácsban vállalt feladatok ellátásával a keresztyén hit és a teremtett világért való tenni akarás találkozik ahol a környezetvédelmet egy hozzám  közelebb  álló  viszonyulási  rendszerben  élhetem  meg  úgy  mint teremtésvédelem.”
 
 
 
 Karsay Eszter
 Református lelkész, Budapest Klauzál téri Református Egyházközség, ECEN alapító tagja
„Belvárosban éltem mindig is, az aszfalton, kivéve, amikor a nyarakat a balatoni  nagymamámnál  töltöttem  Siófokon.  De  életem  útjának  felén egyszerre vágyam támadt a teremtett világot közelebbről megismerni, érezni a földet, a fák törzsét, szemlélni a madarakat és a növényeket. 1992-ben meghívást kaptam a Rio de Janeiro-i ENSZ Föld csúcs konferencia idején párhuzamosan tartott Egyházak Világtanácsa által rendezett konferenciára előadóként.  Akkor  kezdtem  foglalkozni  a  teremtés  teológiával.  Akkor  a brazíliai utcagyerekek látványa, a pünkösdi virrasztás és az 5000 szegénnyel közösen tartott hajnali istentisztelet és agapé arra vezetett, hogy nem mehet a  világ  azon  az  úton  tovább,  amit  "fejlődésnek"  nevezünk.  Azóta "menthetetlenül  megfertőződtem"  a  természetvédelemmel.  Beépült  az agyamba, szívembe, hogy Isten teremtett világába tartozunk mi emberek, ezért szeretnünk és őriznünk kell életterünket.”
 

 Kocsis Áron 
 Református  lelkész-hitoktató,  Hajdúnánási Református Gyülekezet (ökogyülekezet)
„A környezet védelme, a teremtett valóság megőrzése teológiai és gyakorlati szempontok alapján is fontosak számomra. Az egyéni felelősségvállalást és a közösségi cselekvés lehetőségeit egyaránt meg kell találnunk. A Hajdúnánási Református Egyházközség 2012-ben nyerte el az ökogyülekezeti címet, azóta is aktív résztvevői vagyunk az országos közösségnek. Általános iskolánkban és a gyülekezet közösségében igyekszünk mind nagyobb figyelmet fordítani az élővilág és a környezet problémáira. Ennek egyik fórumának szánjuk a Diószegi  Sámuel-napok  rendezvénysorozatot,  amely  a  botanikai hagyományok ápolását tűztük ki célul.”
 
K-TÁM_vágott.jpg
 Kovács-Tusa Ádám Máté, 
 lelkészi titkár, a Magyar Kultúra Lovagja, Tiszakeszi Református Egyházközség (ökogyülekezet)
Feleségemmel napról napra azon fáradozunk, hogy a rendelkezéseinkre álló erőforrásokat takarékosan használjuk fel. Éppen ezért dalaimmal, szövegeimmel szeretném a teremtett világra és annak megőrzési lehetőségeire irányítani a figyelmet, már kisgyermekkortól kezdve.
 
 
 
 Szalay László Pál
 református lelkipásztor, Telkibányai Református Gyülekezet (ökogyülekezet) 
  • „A természeti világ sokfélesége, a kékek, a zöldek, a sárgák, a csőrök, a karmok, a tüskék, a bundák kezdettől fogva mind lenyűgöztek. Kötődöm az élőlényekhez  az  apróktól  a  legnagyobbakig.  Gyermekként  az  első templomfelújítást  a  megcsonkolt  fák  szemszögéből  éltem  át,  elsirattam amputált végtagjaikat. Krisztust követő emberként felelősséget érzek, már nem  csak  érzelmi  szinten  a  teremtett  világunkért.  Családapaként kislányomnak  az  érintetlen  természetben  szeretnék  beszélni  az  Édenről. Gyülekezeti lelkészként, a világ egy apró szegletét, nővényestől, állatostól, emberestől, Isten nagyobb dicsőségére szeretném művelni. Mint Tanácstag szóbeli, vetített, fénnyel és tollal írott közléseimmel vágyom, hogy egyházunk gyülekezetei felismerjék tényleges gazdagságukat, amit Isten bízott rájuk." 
 
 Dr Victor András   
 ELTE nyd. főiskolai tanár, környezeti nevelő, természetpedagógus. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom
„Szeretném közel hozni egymáshoz azokat, akik ökológiai alapon hirdetik, hogy az élő Föld olyan hálózat, amely csak teljességében őrizhető meg utódaink számára, és azokat, akik teremtésvédelmi hittel vallják, hogy a Föld mindenestül megőrzendő, hiszen az Úr is azt mondta róla, hogy „igen jó”.”           

 

 

 

 

 

 
 Dr. Kodácsy Tamás
 Elnök, református lelkész, programozó matematikus
„Amikor teremtésvédelemről beszélünk, szó sincs arról, hogy mellőznénk Jézus Krisztust. Éppen ellenkezőleg: azért tehetünk bármit is, mert ahogyan az Atya reá nézve  teremtett  mindent,  mi  is  reá  nézve  és  az  Ő  segítségével  tehetünk önsorsrontó  rombolásunk  ellen.  A  teremtett  világ  sóvárgása  arra  emlékeztet minket, hogy nem vagyunk egyedül, hanem a teremtésben társaink vannak és lesznek, akikért felelősséggel tartozunk. (Kol 1,16; Róm 8,19)

 

 

 Szűcs Boglárka   
 Referens, biológia és földrajz szakos tanár, környezeti nevelő
„A  teremtésvédelem  számomra  morális  kérdés:  a  hitünkből  következik  a felelősségünk is. A természettudományosnak aposztrofált kérdések ilyen értelemben nem választhatóak el a hitéletünktől. 
A  környezet  iránti  felelős  gondolkodásmódnak  hagyománya  van  a  keresztyén kultúrában. Fontosnak tartom, hogy keresztyén emberként hozzájáruljak a régi jó gyakorlatok felelevenítéséhez, ötvözve mindezt az új ismeretek népszerűsítésével."
 

 

Patri Kolonics Patricia  
 Ügyintéző, KRE-ETKI Teremtésvédelmi Műhely

Pocaklakó korom óta túrázok a családommal és „egyesületi” szervezésben, így elmondhatom, hogy belenevelődtem a természetszeretetbe, majd később a keresztyén hitbe is. Az elsők között szereztem közgazdász diplomát a Károli Gáspár Református Egyetemen, ahol a szakdolgozati kutatás során habarodtam bele a környezetvédelembe, ami a 2019-es ökogyülekezeti konferencián került bennem megfelelő helyre. Ott értettem meg, hogy a Teremtő ránk bízta a Földet, hogy annak jó sáfárai legyünk, s Isten gyermekeiként különösen a mi felelősségünk vigyázni erre az ajándékra. A teremtésvédelmi konferencián éreztem elhívást arra, hogy a teremtett világ védelmében aktív szerepet vállaljak. 

 

 

 

TISZTELETBELI (KORÁBBI) TANÁCSTAGOK

 

 Árvainé Fördős Katalin                   
 Óvodapedagógus, Budai Református Gyülekezet (ökogyülekezet)
"Fördős  Kata  vagyok  a  Budai  Református  Gyülekezet  Missziói  gondnoka, pedagógus. Az elmúlt negyven évet a családom, a szolgálat és az örök szerelem a tanítás töltötte ki. Bárhol jártam bárhol éltem, legyen az akár Afrika mindig gyerekek vettek körül. Ők tartanak  frissen, általuk mindig szeretettnek érezhetem magam. De van egy másik szeretetet, ami fogva tart, átkarol, őriz és véd - Krisztus szeretete. Ez ad erőt újabb és újabb utak bejárására,  felfedezésére,  megismerésére.  Így  kerültem  közel  az  Öko gyülekezethez is, és hamarosan rájöttem, pont ezt csináltam és pont így eddig is, de most már neve is lett az életformának: "Őrizd meg tisztán, óvd, védd, amit Isten nekünk adott, tiszteld a teremtett világot, nyisd rá szemed Földünk csodáira, betegségeire."
 
  Mihucz Márton
  energetikai mérnök
Mihucz Márton vagyok a Berettyószentmártoni református gyülekezet tagja. Energetikai mérnök hallgatóként a megújuló energiaforrásokkal foglalkozok és az Ökogyülekezeti Mozgalmon belül a célom, hogy ezen energiaforrások használatának fontosságát megismertessem, minél több emberrel.

 

 

 Szmoradné Tóth Erika
 környezeti nevelő, Aggteleki Nemzeti Park, Kúria Oktatóközpont, Jósvafői Református Egyházközség (ökogyülekezet)
Szmoradné Tóth Erika vagyok. Családommal egy csodálatos kis faluban, Jósvafőn élek. 1994-től az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságon dolgozom először botanikai felügyelőként, majd környezeti nevelési szakreferensként. Nagyon szeretem a munkámat, számomra kint lenni a természetben gyerekekkel együtt az egyik legjobb dolog a világon. Célom az, hogy megtaláljam azokat a csatornákat és azokat a legmegfelelőbb eszközöket, amellyel megmutathatom, érthetővé és átélhetővé tudom tenni azt az értéket, amelyet a TERMÉSZET jelent nekünk, embereknek.
 
 
 
 Dr. Botos Barbara
Angol nyelv és irodalom - biológia szakos középiskolai tanár, református vallástanár, környezetpolitikus, környezetgazdász. A KRE-TFK természetismeret és tantárgy-pedagógia tanára, majd környezeti neveléssel, környezet- és klímapolitikával foglalkozó stratégiai referens a tatabányai önkormányzatnál, később osztályvezető az NFM Klímapolitikai Főosztályán. 
 
 
 
 

 Dr. Fekete Ágnes
 Református  lelkész,  a Magyar  Rádió  Református  félóra c.műsor egykori szerkesztő- riportere, az Egyháztáji Program elindítója

"Háziasszonyként kezdett érdekelni az ökomozgalom. Egy időben volt  kecskénk, amit én fejtem. Hihetetlen élmény volt friss tejet tenni az asztalra, saját magam által sütött kenyeret  enni. Ezeknek az illatától is megérzi, milyen pazar világban élünk, mennyire normális lenne nem azért hajtani művi körülmények között, hogy azután művi ételeket és tárgyakat vegyünk, hanem egy  kicsit  kevesebbet,  de  magunk…  Igyekszem  az  egyházban  ezt  a szemléletet  képviselni,  a  gyülekezetben  együtt  vásárolunk  zöldségeket, almát,  néha  csirkét.  egyszerűen  érdekel  az  út,  amelyik  természetesen lebontja egy kicsit a fogyasztói világot, és közelebb visz a Teremtéshez."
 
 
 Konkolyné Bihari Zita
 klimatológus
 OMSZ Éghajlatelemző Osztály, osztályvezető
 
 
 

 

 

 Ódor Balázs
 MRE Zsinati Iroda, Külügyi Irodavezető

 

 
 
 
 
  Varga Anna   
  Biológus, Budahegyvidéki Református Gyülekezet (ökogyülekezet)
„Kutatói munka mellett "kikapcsolódásként" aktívan részt veszek környezetnevelési munkákban is egyetemista korom óta. Szerintem a teremtésvédelem abból áll, hogy felelősen gondolkozunk-cselekszünk azért a teremtett világért, aminek gondozását-művelését ránk bízta az Úr Isten. Ajándékba kaptuk és ezzel együtt felelősséget is az ajándékért. Ha elveszítjük az Úrba vetett hitünket, akkor rögtön felborul ez a rendszer. Ha hiszel Istenben és van egy közösséged (gyülekezeted), akkor sok olyan dologra nem lesz szükséged, amit a fogyasztói társadalom mutat az embernek... hiánypótló vásárlások, fogyasztások. Ha a környezettudatosságot közösségben, a gyülekezet keretein belül is megéled, akkor sok más pluszt is hozhat. Programokon erősödhet a közösség.”
 
 Dr. Végh László
 fizikus
 
 
 
 
 

 

KORÁBBI MUNKATÁRSAINK
(akik most is sokat segítenek nekünk)

 

Révai Mátyás 
Humánökológus, környezetkutató, mezőgazdasági tanácsadó
A fenntarthatósággal és környezetvédelemmel 2009-től az ELTE környezettan, később a humánökológia mesterszak alatt kezdtem el foglalkozni mélyrehatóbban. Az egyetemi évek alatt különböző vidékfejlesztési, ökoszociális és környezetvédelmi programokban vettem részt állami és civil szférában, itthon és külföldön egyaránt. A természet szeretetét Széchenyi Zsigmond vadászregényeinek, David Attenborough természetfilmjeinek, őrségi nyaralónknak, kéktúrázásaimnak, valamint ausztráliai és dél-kelet ázsiai utazásaimnak köszönhetem. 
 
 

Kapcsolódó cikkek